VEELGESTELDE VRAGEN / FOIRE AUX QUESTIONS ( FAQ )

 

Welke vragen krijgen we van onze klanten?

Zijn jullie kralen veilig?
 • JA. Wij kopen deze enkel bij leveranciers die beschikken over een CE-certificaat, dus geschikt voor de Europese markt
Kan ik een korting krijgen?
 • JA. Wij geven een bulkkorting vanaf aankopen van 60 euro. Kijk hiervoor naar onze informatie bij “kortingen”. Vanaf 100 euro gratis verzending.
Wat is de levertijd?
 • Wij proberen steeds te verzenden binnen 24u maar dit betekent niet dat jullie dit binnen 48u aan krijgen, wij zijn hier afhankelijk van Bpost. Bestellingen die we op vrijdag ontvangen worden pas maandag verstuurd (omdat we merken dat Bpost afhalingen van zaterdag bijna altijd met dagen vertraging levert)
Is mijn bestelling al verzonden, want ik heb geen bericht ontvangen?
 • Jullie krijgen automatisch een e-mail van ons als jullie de bestelling plaatsen, als we starten met verwerken en als deze voltooid is. Dat laatste wil zeggen dat er dan spoedig een automatische e-mail van Bpost/Postnl komt met de verzendgegevens. Als deze niet komt, controleer jullie SPAM-BOX. Zorg er ook voor dan ons e-mailadres (info@tuttercare.be en vraag@tuttercare.be ) hier niet terecht komt.
Mijn winkelmandje blokkeert, kan dit?
 • Dat kan, er is een limiet op het aantal verschillende artikels. Maar geen nood. Maak een tweede bestelling en verwijs naar de eerste. Wij zorgen ervoor dat ze samen verstuurd worden en dat jullie de juiste kortingen krijgen. Bij een tweede of zelfs derde bestelling, kies voor gratis afhalen, zo betaal je geen onnodige verzending.
Wat zijn de verzendkosten?
 • Afhalen kan steeds gratis, aan huis  geleverd is 5,20 of 5,85 euro ( BE ) of 7 euro ( NL ). Vanaf 100 euro is deze altijd gratis.
Kan ik bij u veilig betalen?
 • Natuurlijk. Wij bieden verschillende mogelijkheden aan en die geven u de keuze om dit ook verzekerd te doen. Een voordeel is wel dat jullie nooit met tussenpersonen te maken hebben (wij zijn een familiebedrijf) en bij twijfel , onze BTW is 0862.231.218. Dit kan u opvragen bij de handelsrechtbank.
Mag ik eens langskomen om zelf iets te kiezen?
 • Helaas is dit niet mogelijk. Wij hebben niet de ruimte om dit te doen. Onze webshop heeft een eigen voorraadbeheer en aanpassen is niet mogelijk. Maar vraag ons zeker naar informatie en we proberen dan steeds mee te zoeken naar de juiste producten.
Zit er BPA in jullie kralen?

Bisphenol A wordt gebruikt om plastic te maken dus je zal ze niet terug vinden in onze siliconen producten.

Siliconen is toch een chemisch product?
 • Is dit wel veilig? Siliconen bestaat uit een verbinding van silicium en zuurstof atomen en hun belangrijkste eigenschap voor ons is dat het niet giftig is.
Wat zijn de voordelen van siliconen kralen?
 • Ze hebben een lange levensduur en zijn niet onderhevig aan UV licht en behouden dus hun kleur. Ze zijn hittebestendig en zoals eerder al gemeld niet giftig. Ze zijn niet poreus dus er kruipen geen bacteriën in.
Zijn alle kralen gemaakt van siliconen?
 • We duiden alles goed aan zodat u het verschil weet. We hebben zowel hout, acryl als siliconen kralen.
Komen jullie kralen van ALI-EXPRESS?
 • Neen!! Je kan onze kralen daar natuurlijk ook terugvinden maar dan krijg je geen enkele garantie of ze ook veilig zijn. Wij blijven steeds in nauw contact met onze leveranciers zodat we ten allen tijde inzage hebben op het productieproces en de veiligheid van onze aankopen. Wij zijn ook BTW plichtig en aansprakelijk als er iets mis is en dan is het onze verantwoordelijkheid en daarom is het zo belangrijk om goed te informeren voor je iets koopt. VEILIGHEID BOVEN ALLES !! Wist je dat we op 5 weken tijd meer dan 100.000 siliconen kralen hebben ontvangen van onze leveranciers – via ALI zou dit niet mogelijk zijn? Daarnaast bieden wij een exclusieve collectie aan van siliconen materialen.
De kleuren op de website lijken verschillend te zijn?

Alle kralen die dezelfde kleur beschrijving hebben passen bij elkaar. We doen ons best om de mooiste foto’s te maken ,maar we zijn geen professionals. De luxe kralen krijgen soms dezelfde kleurcode mee maar kunnen wel verschillen omdat niet alles van dezelfde leverancier en die kleuren zijn niet op elkaar afgestemd.

Wat is Gil & Lea?

Dit is ons eigen haak- en naaistudio genoemd naar mijn moeder en grootmoeder. Die laatste had een winkel in Antwerpen waar zij poppenkleedjes maakte. Mijn moeder heeft dus de skills van geen vreemde. Als onze Nufies, strikken, gehaakte kralen ed. worden dus echt bij ons gemaakt. Daarom kunnen we ook de gekste ontwerpen creëren. Vraag ons naar meer informatie.

Wat betekend “Nufie” en “Kiki”?

Onze gehaakte creaties hebben de naam Nufie gekregen naar onze 2 honden “Nuna” en “Filia”. Hun gezamenlijke roepnaam is “Nufie”. Dan komen ze beiden. Recent hebben we onze Kiki strik en kraal gemaakt, deze is genoemd naar 2 lieve kittens die we via Cat shelter hebben geadopteerd. Hun namen zijn “Aki” en “Yuki”. Als we die samen nodig hebben roepen we “Kiki’s” maar die luisteren natuurlijk nog niet?[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Quelles sont les questions que nous posent nos clients ?

Vos perles sont-elles en sécurité ?
 • OUI. Nous les achetons uniquement auprès de fournisseurs qui ont un certificat CE, donc elles sont adaptées au marché européen.
Puis-je bénéficier d’une réduction ?
 • OUI. Nous accordons une remise sur les achats en gros à partir de 60 euros. Consultez nos informations dans la rubrique “Remises”. et à partir de 100 euros de frais de port gratuits.
Quel est le délai de livraison?
 • nous essayons toujours d’expédier dans les 24 heures mais cela ne signifie pas que vous l’obtiendrez dans les 48 heures, nous dépendons de bpost. Les commandes reçues le vendredi ne sont envoyées que le lundi (car nous constatons que bpost livre presque toujours les ramassages du samedi avec plusieurs jours de retard).
Ma commande a déjà été expédiée parce que et je n’ai pas reçu de message?
 • Normalement, vous recevrez un e-mail de notre part lorsque vous passerez la commande, lorsque nous commencerons à la traiter et lorsqu’elle sera terminée. Ce dernier signifie que bpost vous enverra alors un e-mail automatique avec les détails de l’expédition dans les plus brefs délais. S’il n’arrive pas, vérifiez votre SPAM-BOX. Veillez également à ce que notre adresse électronique (info@tuttercare.be) n’arrive pas ici.
Mon panier est bloqué?
 • C’est possible, il y a une limite au nombre d’articles différents. Mais ne vous inquiétez pas. Faites une deuxième commande et reportez-vous à la première. Nous veillerons à ce qu’ils soient envoyés ensemble et à ce que vous bénéficiiez des réductions appropriées. Pour une deuxième ou même une troisième commande, choisissez l’enlèvement gratuit, afin de ne pas avoir à payer des frais d’expédition inutiles.
Quels sont les frais d’expédition?
 •  L’enlèvement est toujours gratuit, un point de poste ou un distributeur automatique est à domicile à 5,40 euros. À partir de 100 euros, c’est toujours gratuit.
Puis-je payer en toute sécurité chez vous ?
 • Bien sûr que vous pouvez. Nous vous offrons plusieurs possibilités et vous avez le choix de le faire également en étant assuré. Un avantage est que vous n’avez jamais à traiter avec des intermédiaires (nous sommes une entreprise familiale) et en cas de doute, notre TVA est de 0862.231.218. Vous pouvez en faire la demande auprès du tribunal de commerce.
Puis-je venir et choisir quelque chose pour moi-même ?
 • Malheureusement, ce n’est pas possible. Nous n’avons pas la place pour le faire. Notre boutique en ligne a sa propre gestion de stock et les modifications ne sont pas possibles. Mais n’hésitez pas à nous demander des informations et nous essaierons toujours de vous aider à trouver les bons produits.
Y a-t-il du BPA dans vos perles ?
 • Le bisphénol A est utilisé dans la fabrication du plastique, vous ne le trouverez donc pas dans nos produits en silicone.
Le silicone est un produit chimique, n’est-ce pas ?
 • Est-il vraiment sûr ? Le silicone est constitué d’un composé d’atomes de silicium et d’oxygène et leur propriété la plus importante pour nous est qu’il est non toxique.
Quels sont les avantages des perles de silicone?
 • Elles ont une longue durée de vie et ne sont pas soumises aux rayons UV, elles conservent donc leur couleur. Elles sont résistantes à la chaleur et, comme nous l’avons déjà mentionné, non toxiques. Elles ne sont pas poreuses et aucune bactérie ne peut donc s’y introduire.
Les perles sont-elles toutes en silicone ?
 • Nous vous expliquons tout pour que vous sachiez la différence. Nous avons des perles en bois, en acrylique et en silicone.
Vos perles proviennent-elles d’ALI-EXPRESS ?
 • Non ! Bien sûr, vous pouvez aussi y trouver nos perles, mais vous n’avez alors aucune garantie qu’elles sont sûres. Nous restons toujours en contact étroit avec nos fournisseurs afin de toujours avoir une vue d’ensemble du processus de production et de la sécurité de nos achats. Nous sommes également tenus de payer la TVA si quelque chose ne va pas et c’est notre responsabilité, c’est pourquoi il est si important d’être bien informé avant d’acheter quelque chose. LA SÉCURITÉ AVANT TOUT ! Saviez-vous qu’en 5 semaines, nous avons reçu plus de 100 000 perles de silicone de nos fournisseurs – via ALI cela ne serait pas possible ?
Les couleurs sur le site web semblent être différentes ?
 • Toutes les perles qui ont la même description de couleur correspondent. Nous faisons de notre mieux pour réaliser les plus belles photos, mais nous ne sommes pas des professionnels. Les perles de luxe reçoivent parfois le même code couleur mais peuvent différer parce que tout ne provient pas du même fournisseur et que ces couleurs ne sont pas assorties.
Qu’est-ce que Gil & Lea ?
 • C’est notre propre atelier de crochet et de couture, qui porte le nom de ma mère et de ma grand-mère. Cette dernière avait un magasin à Anvers où elle fabriquait des robes de poupées. Ma mère a donc les compétences d’une inconnue. Comme nos Nufies, les noeuds, les perles crochetées, etc. sont vraiment faits avec nous. C’est pourquoi nous pouvons aussi créer les motifs les plus fous. Demandez-nous plus d’informations.
Que signifient “Nufie” et “Kiki” ?
 • Nos créations crochetées sont nommées Nufie en l’honneur de nos deux chiens “Nuna” et “Filia”. Leur surnom commun est “Nufie”. Puis ils viennent tous les deux. Récemment, nous avons fait notre nœud et notre perle Kiki, celui-ci est nommé d’après 2 doux chatons que nous avons adoptés par l’intermédiaire du refuge pour chats. Leurs noms sont “Aki” et “Yuki”. Lorsque nous avons besoin d’eux ensemble, nous les appelons “Kiki’s” mais bien sûr, ils n’écoutent pas encore ?.